محمدمحمد، تا این لحظه 16 سال و 9 ماه و 25 روز سن دارد

شکلک های جالب محمد

خواسته های کودکان از پدرانشان

    زودتر من منتظرم كه او دگر برگردد اي كاش همين لحظه پدر برگردد از اول صبح از خدا مي خواهم شب از سر كار زودتر برگردد!   اضافه کاری اي كاش كمي فكر نداري نكند اندوخته در حساب جاري نكند اي كاش براي چشم و هم چشمي ما اينقدر پدر اضافه كاري نكند! ...
2 خرداد 1391
1